Vessel launch simpozijum, Beograd

Vessel launch simpozijum, Beograd


Kompanija Goodwill Phrama je uspešno organizovala  Vessel launch simpozijumu, koji je održan u petak, 2.11.2018. u hotelu Crowne Plaza u Beogradu, pod nazivom “Sulodeksid, molekul koji pogađa kompleksne mete”. Simpozijum je bio odlično posećen, sa prisutnih oko 85 slušalaca iz cele Srbije. Imali smo čast da o patologiji venskih oboljenja, kao I mestu I značaju našeg leka Vessel u terapiji istih govore dva eminentna predavača iz oblasti vaskularne hirurgije:
  • “Šta je novo u dijagnostici i terapiji venskih oboljenja”, akademik prof. dr Đorđe Radak, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje
  • “Sulodexide – vodiči, dokazi, studije i kontraverze”, prof. dr Miroslav Marković, Klinika za vaskularnu I endovaskularnu hirurgiju, KCS
Predavanja su bila visoko stručna, Iznoseći naučne I činjenice iz svakodnevne prakse, profesori su afirmisali naš lek kao savremenu terapijsku opciju za hronične venske bolesti I rekurentnu duboku vensku trombozu.
EnglishHungarySerbiaPoland