NAŠE USLUGE

Otvoreni za saradnju Duboko smo uvereni da kroz saradnju i partnerstvo, možemo obezbediti inovativna rešenja za naše pacijente. Našim partnerima nudimo brz nastup na tržištu: Naš poslovni razvoj počiva na dva operativna modela: licenciranje i zastupanje Model licenciranja:
 • nudimo kompletnu marketing i prodajnu podršku, kao i distribuciju proizvoda
Model zastupanja:
 • pružamo usluge prodaje pod nazivom i zaštitnim znakom proizvođača ili dobavljača
U cilju proširenja našeg portfolia proizvoda i usluga, otvoreni smo za partnersku saradnju. Budućim partnerima nudimo širok spektar usluga: prodaju, marketing, pre-wholesale, logističke usluge farmaceutskih proizvoda i dodataka ishrani uz podršku prodajnog tima na području Mađarske i Srbije u sledećim terapeutskim oblasima: reumatologija, infektivne bolesti, neurologija, psihijatrija, gastroenterologija, ORL, prehlada i grip, bolesti metabolizma, alergija/imunologija, ginekologija, urologija, ortopedija, traumatologija, andrologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, dermatovenerologija, stomatologija i opšta medicina. Pre-wholesale S obzirom na naše bogato iskustvo u farmaceutskoj industriji, naša kompanija nudi kompleksna logistička rešenja. Posedujemo detaljne podatke o prodaji po regionima, kupcima, o specijalnim popustima, a naše partnere redovno informišemo i izveštavamo o najnovijim podacima o prodaji. Registracija lekova, medicinskih sredstava i dodataka ishrani Jedno od najvažnijih načela rada za našu kompaniju, jeste garancija da naši proizvodi strogo podležu regulativi i prate njene propise. Mi koordinišemo sve aktivnosti u domenu registracije (podnošenje zahteva, prijava varijacija, obnove dozvola) lekova, medicinskih sredstava i dodataka ishrani. Vršimo konsultacije i pregovore sa nadležnim organima, kao i aktivnosti  farmakovigilance. Usluge koje nudimo našim partnerima:
 • Registracije (podnošenje zahteva, prijava varijacija, obnova dozvola) lekova medicinskih sredstava i dodataka ishrani
 • Konsultacije i pregovori sa nadležnim organima u cilju obezbeđenja strogog poštovanja regulative i njenih propisa
 • Podrška u oblasti farmakovigilance
Proizvodnja Posedujemo izuzetne industrijske resurse i tehnička znanja, te smo u mogućnosti da proizvodimo i obezbeđujemo brojna terapeutska rešenja. Značajnu konkuretnu prednost predstavljaju naši proizvodni kapaciteti zasnovani na HACCP-u, koji ispunjavaju sve tehničke i regulatorne zahteve, i prate GMP standarde, kako bi osigurali kvalitet i bezbednost naših proizvoda:
 • proizvodnja raznih proizvoda po standardima HACCP-a, koja ispunjava sve tehničke i regulatorne zahteve
 • pakovanje dijetetskih suplemenata i dodataka ishrani
 • razvoj novih proizvoda
 • učešće u istraživačkim i razvojnim projektima
Logistika
 • Uvoz i izvoz proizvoda
 • Distribucija proizvoda našim specijalizovanim, licenciranim vozilima ka veleprodajama i direktno ka apotekama
 • Tehnička podrška ( EDI)
 • Izveštavanje
 • Administracija
Istraživanje tržišta
 • Analiza tržišta
 • Strategije za određivanje cena i refundacije RFZO
 • Pozicioniranje proizvoda
 • Taktičko targetiranje
Naša posvećenost u saradnji se ogleda u konstantnom povećanju broja partnera. Tokom godina smo stvorili partnerstva, poslovna udruženja i produktivan poslovni odnos sa partnerima, koji je rezultirao inovativnim rešenjima zasnovanim na zajedničkom interesu. Tražimo potencijalne partnere, kojima smo spremni da pružimo usluge proizvodnje i pakovanja farmaceutskih proizvoda i dodataka ishrani. Nastojimo da kreiramo nove  proizvode, kako bismo odgovorili na izazove iz oblasti zdravstvene zaštite stanovništva.
EnglishHungarySerbiaPoland