Prvi Goodwill gastro simpozijum, Beograd

Prvi Goodwill gastro simpozijum, Beograd


Kompanija Goodwill Pharma je uspešno  realizovala 1. Goodwill Pharma Gastro Simpozijum, koji je održan 05.10.2018. godine u hotelu Crowne Plaza. Simpozijumu je prisustvovalo 80 gastroenterologa i hirurga.

Centralna tema ovogodišnjeg simpozijuma je bila divertikularna bolest i multidisciplinarni prisitup kada je ova patologija u pitanju. Prva sesija je ponela naziv “Od male iskre, velika vatra” kojom je moderirao prof.dr Miodrag Krstić, novoizabrani predsednik Udruženja gastroenterologa Srbije. Prvo predavanje na ovu temu “Divertikularna bolest – šta je novo u razumevanju i terapiji?” održao je prof.dr Tomica Milosavljević, koji je govorio o razumevanju same patologije, epidemiologiji i vodičima i smernicama. Drugo predavanje “Clinical experience with rifaximin in diverticular disease: what have we learned?” održao je Attila Szepes, gastroeneterolog iz Mađarske. Fokus njegovog izlaganja je bilo kliničko iskustvo sa rifaksiminom, a pogotovo u dužini primene samog leka. Treće predavanje “Septične komplikacije divertikularne bolesti” je održao prim.dr Miloš Popović, hirurg sa I hiruške klinike koji je govorio o hiruškim komplikacijama koje nastaju kao posledica nelečene divertikularne bolesti.

Drugi deo Simpozijuma je bio fokusiran na najčešće patologije u gastroenterologiji. Ovom sesijom je moderirao prof.dr Dragan Popović, direktor Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju, Kliničkog centra Srbije. Prvi predavač na temu “Terapija funkcionalnih intenstinalnih poremećaja” je bio prof.dr Aleksandar Nagorni, direktor Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju, Kliničkog centra Niš. Drugo predavanje je održala naša gošća iz Španije Janire Prieto Elordui, mladi gastroenterolog sa velikim iskustvom u terapiji hronične opstipacije praćene fekalnom impakcijom. Poslednje predavanje na temu “Optimizacija pripeme za kolonoskopiju ” je održao prof.dr Radoje Doder, Vojnomedicinska akademija.


EnglishHungarySerbiaPoland