2017-es Tudományos Diákköri Konferencia – Goodwill Pharma különdíjazottjai

2017-es Tudományos Diákköri Konferencia – Goodwill Pharma különdíjazottjai

A Goodwill Pharma a hagyományához híven idén is támogatta a november közepén megrendezett Tudományos Diákköri Konferenciát.
A több mint 100 előadás közül 2017-ben a következő előadások részesültek a Goodwill Pharma különdíjban:

 

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Vigh Dóra, GYTK III. évf. SZTE ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
„Az NCX szelektív gátlása csökkenti a hypokalaemia indukált emelkedett intracelluláris Ca2+ szintet és a kamrai aritmiák kialakulását”

Kiss Nóra Ágnes, ÁOK IV. évf., Kovács Mónika Gabriella, ÁOK VI. évf. SZTE ÁOK, Biokémiai Intézet
„A mikroRNS-21 fibrózissal kapcsolatos target mRNS molekuláinak vizsgálata radiogén szívkárosodásban”
Gulyás Gábor, TTIK BSc III. évf., Dörmő Ákos, TTIK BSc III. évf. SZTE ÁOK, Orvosi Biológiai Intézet
„A Herpes simplex virus 1 és a Vaccinia virus transzkriptom analízise hosszú-read szekvenálással”

Papp Benjamin Tamás, ÁOK V. évf. SZTE ÁOK, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
„A HLA-molekulák magas epitópkötő kapacitása hajlamosít asthma bronchiale kialakulására”

 

Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar

Sátori Gréta, GYTK V. évf., SZTE GYTK, Farmakognóziai Intézet, SZTE GYTK, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet
„Magyarország homokpusztagyepein őshonos növényfajok citotoxikus hatásának szűrővizsgálata

Módra Szilvia, GYTK V. évf. SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet
„Innovatív, chitosan alapú, bukkális nyálkahártyán történő felszívódást biztosító filmek előállítása és fizikai-kémiai sajátságainak vizsgálata”

 

GYTKdijazottak

Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar díjazottai

 

Gratulálunk minden nyertesnek és résztvevőnek!

EnglishHungarySerbiaPoland