Nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 1. A nyereményjáték szervezője: A nyereményjáték szervezője a Goodwill Pharma Zrt.
  (Székhelye: H-6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32. ; Cégjegyzékszám: 06-09-004915; Adószám: 11399270-2-06), továbbiakban Szervező.

 

 1. A Játékban való részvétel feltételei:
  A Szervező által meghirdetett, hivatalos Facebook oldalon (https://www.facebook.com/Goodwilllife-114937083638242) nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Facebook Felhasználó a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint járjon el. A nyereményjátékban való részvétel ingyenes. A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljesen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben szeretné, a Felhasználó megoszthatja a nyereményjáték keretében közzétett bejegyzést (képet) saját idővonalán, de ez nem feltétele a nyereményjátékban való részvételnek, és nyerési esélyeit sem növelheti ezáltal. A Felhasználó nem végezhet olyan műveleteket, amelyek alkalmasak arra, hogy befolyásolják a nyereményjáték alakulását. A játékszabályzat ilyen jellegű megsértése esetén a Felhasználó a nyereményjátékból azonnal kizárásra kerül.

 

 1. A nyereményjáték neve: Goodwill Life csomag nyereményjáték

 

 1. A nyereményjáték időtartama: 2021.02.04.-2021.02.11.

 

 1. A nyereményjáték leírása: A nyereményjáték időtartama alatt a Szervező egy kérdést tesz fel, melyre a reakciógombok használata által várja a Felhasználó véleményét, megoldását. A feltett kérdést reakciógombbal megválaszolók (kizárólag a helyesen válaszolók) közül sorsolás útján kerül kiválasztásra az a Felhasználó, aki megnyeri a Szervező által meghatározott nyereményt. A nyeremény tárgyát képező terméket a Szervező határozza meg, amelyet a játék során, a bejegyzésben közzé tesz.

 

 1. Nyereménysorsolás módja: A nyerteseket a kérdésekre válaszolók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a https://socialwinner.besocial.hu/ alkalmazás segítségével.

 

 1. Nyereménysorsolás időpontja: 2021.02.10.

 

 1. A nyertesek száma: 3 fő

 

 1. A nyertes kihirdetése, értesítése: Az adott játék lezárását követő 24 órán belül a Szervező a Facebook oldalán közzéteszi a nyertes(ek) nevét, illetve a nyertest arra kéri, Facebook üzenetben vegye fel vele a kapcsolatot. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes saját figyelmetlensége miatt nem értesül a nyeremény híréről.Amennyiben a nyertes nem jelentkezik 10 napon belül, akkor a nyeremény jogosultság elvész.

 

 1. Nyeremény kézbesítése: A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben, majd e-mailben vagy telefonon egyezteti a Szervező. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

 1. Kizárások: A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Goodwill Pharma munkatársai és közvetlen hozzátartozói.

 

 1. Egyéb rendelkezések: A nyeremény nem átruházható, és készpénzre nem váltható. A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. A játékban való részvétellel a Felhasználó előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy amennyiben nyereményben részesül, a Szervező feltüntetheti a nevét a Goodwill Pharma hivatalos Facebook oldalán. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Szeged, 2021.02.03.

 

Adatkezelési tájékoztatónkat itt tekintheti meg: https://www.goodwill.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Adatvédelmi kérdéseivel kérjük bizalommal forduljon hozzánk e-mailben: adatvedelem@goodwillpharma.com

 

EnglishHungarySerbiaPoland