Szent-Györgyi Albert eddig ismeretlen levelére bukkantak

Szent-Györgyi Albert eddig ismeretlen levelére bukkantak

A tudós, Szent-Györgyi Albert eddig ismeretlen – feltehetőleg 1945. február 11-én, német nyelven írt leveléből kapunk újabb betekintést gondolkodásmódjába. A dokumentumot Ungváry Krisztián történész az mno.hu oldalon tette közzé. A levél alább olvasható:

Malinovszkij Marsall Úrnak!

Excellenciás Úr!

Először is szívélyesen köszönöm Önnek a szegedi utat. Nagy örömömre ott váratlanul találkozhattam lányommal, aki esetében attól tartottam, hogy Budára szorult, és ott elpusztult. Így aggodalmak nélkül szentelhetem magamat Moszkvában munkámnak.
Sajnos asszisztensem most nem jöhetett velem. Ő és nejem remélik, hogy hamarosan lesz lehetőségük, és találnak lehetőséget az utazásra, hogy engem kövessenek.
Szegeden az egyetem rektora arra kért, hogy a mellékelt levelet adjam át Önnek. Magam írtam rá néhány professzor címét. Ők tudni fogják más professzorok elérhetőségét. Az egyetem nagyon nehezen tud működni professzorai nélkül. Mivel a helyzet Budapesten nagyon nehéz, engedje meg számomra, hogy azt javasoljam Önnek, hogy a magyar kultúra, művészet és tudomány legnevesebb képviselőit mentse meg. Ez nem sok fáradságot és áldozatot jelentene. Azt gondolom, hogy ezeket a személyeket családjukkal együtt egy nagy és jó állapotú, őrzött épületben kellene összegyűjteni és élelmezni. Javaslom, hogy ezzel az akcióval Major Tamást bízzák meg, és számára biztosítsák a szükséges eszközöket. Major a kommunista párt központi bizottságának kiváló tagja, jó művész (rendező), jól ismeri a magyar művészvilágot és a legkiválóbb művészeket. Ezen az úton ez az akció nagy és fontos szimpátiákat biztosítana a kommunista pártnak is.
Végül elő szeretném terjeszteni azt a kérésemet, hogy amennyiben moszkvai utam Debrecenen keresztül vezetne, akkor egy-két napot eltölthessek ebben a városban, amennyiben ez nem okoz nehézségeket. Ott beszélnék a kormány néhány tagjával annak érdekében, hogy véleményt alkothassak róluk. Rákosi urat is meg kívánom ismerni.
Baráti üdvözlettel:
Szent-Györgyi Albert
P. S.: Major Tamás a Magyar Kommunista Párt budapesti irodájában lelhető fel.

Alulírott mint a Szegedi Tudományegyetem rektora arra kéri Marsall Urat, hogy kegyeskedjen a professzorok és rokonságuk kétszeri elszállításához Budapestről Szegedre részünkre két teherautót biztosítani.

A szegedi egyetem számos professzora jelenleg Budapesten tartózkodik. Mihamarabbi jelenlétük a Szegedi Tudományegyetemen a tudományos működés biztosításának érdekében sürgősen szükséges.
Annak érdekében, hogy a professzorok elszállítása lehetőleg rövid időn belül megtörténhessen, kívánatosnak látszik, hogy az egyetem egy képviselője Szegedről Budapestre utazzon, ezért kérjük, hogy amennyiben lehetséges, a két kért teherautó Szegedről induljon el.
Legmélyebb tisztelettel:
Dr. Hermann Egyed István rektor
Szeged, 1945. február 11.

[Kézzel a levélre Szent-Györgyi Albert a következő neveket írta.]

Prof. Sík Sándor [irodalomtörténész], piarista rendház;
Prof. Rusznyák István [belgyógyász], Svéd Vöröskereszt, Üllői út 32.;
Prof. Dávid Lajos [gyógyszerész], Banga Béla utca 18.;
Prof. Ábrahám Ambrus [zoológus], Horánszky utca 23.;
Prof. Batizfalvy János [nőgyógyász], Türr utca 8.

Első ráírás – baloldalt felül Malinovszkij marsall ezt írta 1945. február 15-én világoskék-lilára fakult tintával:

Szuszajkov e[lv]társ, kérem, rendelkezzék belátása szerint.
Malinovszkij

Ivan Zaharovics Szuszajkov vezérezredes a háború során alapvetően politikai ellenőrző funkciókat látott el. Ebben az időben a 2. Ukrán Front haditanácsának tagja, és elsődleges feladata a debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány megszervezése és felügyelete volt. 1945. február 28-tól a Romániai Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnökhelyettese lett.

Második ráírás – élénkkék tintával az első alatt:

Povetkin e[lv]társ (aláhúzva), kísérjék el a professzort Szegedre, hagyják ott lakni és a munkájával foglalkozni. Moszkvába egyelőre nem visszük.
Szuszajkov
1945. 02. 25.

Harmadik ráírás – zöld tintával a jobb felső sarokban:

A nyom[ozó] alakulat F[őnöké]nek. (aláhúzva)
Végrehajtani Szuszajkov vezérezredes határozata szerint.

Sík Sándor Kárpáti Aurél írónak küldött, dátum nélküli, de nyilvánvalóan 1945. februári levele eddig az egyetlen adalék arra, hogy Szent-Györgyi akciója sikerrel járt:

Kedves Aurél!

Nem tudunk találkozni egyelőre, mert az orosz vasútparancsnokság két teherkocsit bocsát a kedd reggel induló tehervonathoz a szegedi egyetem professzorai rendelkezésére, így hát mennem kell a többivel.”

EnglishHungarySerbiaPoland