Latest news

Wspólnota

Edukacja i nauka


Nasza firma przyznaje nagrody naukowe utalentowanym studentom Uniwersytetu w Szeged w dziedzinie nauki i medycyny. Ponieważ jesteśmy firmą z siedzibą w Szeged, mamy silne powiązania z różnymi wydziałami Uniwersytetu w Szeged: Wydziałem Farmacji, Wydziałem Ekonomii i Administracji Biznesowej, Wydziałem Stomatologii i Wydziałem Lekarskim. Oferujemy program stażowy dla utalentowanych studentów Uniwersytetu w Szeged z różnych wydziałów. […]

Ochrona środowiska


Ponieważ nasza firma jest zaangażowana w ochronę, zachowanie i poprawę stanu środowiska, prowadzimy naszą działalność poprzez zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i minimalizację naszego wpływu na środowisko. Stosujemy szereg środków w celu zapewnienia przyjaznych dla zasobów procesów produkcyjnych: przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz przyjętych kodeksów dobrych praktyk środowiskowych pracujemy nad zmniejszeniem wpływu na […]

EnglishHungarySerbiaPoland