To reach more and more patients in the CEE region and beyond

GOOD HEALTH. GOOD LIFE. GOOD WILL.
RAZVIJAMO KVALITETNE I INOVATIVNE PROIZVODE
U CILJU POBOLJŠANJA KVALITETA ŽIVOTA.

Enhancing quality of life

UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA

Naš prioritet predstavlja unapređenje kvaliteta života stanovništva na teritoriji Srednje i Jugoistčne Evrope.Imamo jasnu viziju i strategiju kako da doprinesemo zdravlju, a samim tim i kvalitetnijem životu dece, odraslih.

Advancing in life sciences

NAPREDAK U OBLASTI MEDICINSKIH NAUKA

Naš fokus su medicinske nauke i istraživački projekti koji doprinose razvoju i pronalaženju inovativnih rešenja. Posebnu pažnju posvećujemo razvoju proizvoda, konstantno ih usavršavamo i težimo ka tome da ih učinimo dostupnim što većem broju ljudi.

From local to global

OD LOKALNOG DO GLOBALNOG

Goodwill Pharma je jedna od najbrže rastućih farmaceutskih kompanija u Mađarskoj, sa preko 20 godina iskustva u proizvodnji i distribuciji lekova i suplemenata u Evropi. U cilju daljeg razvoja na tržištu Adriatic regije, u Srbiji je 2003. godine osnovana Goodwill Pharma d.o.o. sa sedištem u Subotici.

Increasing partnerships

PARTNERSTVO KOJE SE ŠIRI

Sa porastom broja poslovnih partnera, postali smo internacionalna kompanija koja kontinuirano unapređuje i razvija exportne aktivnosti.

GOODWILL MISIJA

Tamo gde postoji volja, postoji i način!

U skladu s našim korporativnIm sloganom “GOOD HEALTH. GOOD LIFE. GOOD WILL.” , nastojimo stvoriti dodatnu vrednost za naše društvo, razvojem visokokvalitetnih lekova , dodataka ishrani i medicinskih sredstava u različitim terapeutskim oblastima. U cilju da naši lekovi budu dostupni svima, kontinuirano radimo na širenju portfolia, kao i širenju tržišta, utičući na poboljšanje kvaliteta života ljudi. U našem fokusu su nove tehnologije kojima obezbeđujemo vrhunske proizvode, istovremeno vodeći računa da su zadovoljeni svi standardi zašite životne sredine.

Explore our therapeutic areas

TERAPEUTSKE OBLASTI
KOJE POKRIVAMO

Lekovi

Naš protfolio inovativnih i generičkih lekova (Rx, OTC) pokriva sledeće terapetuske oblasti : reumatologija, infektivne bolesti, neurologija, psihijatrija, gastroenterologija, ORL, prehlada i grip, bolesti metabolizma, alergija/imunologija, ginekologija, urologija, ortopedija, traumatologija, andrologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, dermatovenerologija, stomatologija i opšta medicina.

CONSUMER HEALTH PROIZVODI

Goodwill Pharma uspešno razvija i spostvenu liniju Consumer health prozvoda koju čine dodaci ishrani ( dijetetski suplementi ) i medicinska sredstva, kao i hrana za posebne medicinske namene.

U našem portfoliu može se naći široka paleta probiotika, vitamina i multivitamina, minerala kao i proizvoda za jačanje imuniteta, zdravlje kostiju mišića i zglobova; srca i krvnih sudova.

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Istraživanje i razvoj je nezamenljiv deo naše strategije, i rezultat je uspešne saradnje sa različitim akademskim institucijama. U cilju podsticanja saradnje, povezujemo se i sa drugim kompanijama, kako bismo okupili stručnjake iz različitih područja medicine. Kao rezultat naše saradnje sa Univerziteom u Segedinu, pre svega sa farmaceutskim i stomatološkim fakultetom, postojale su brojne inicijative za razvoj novih proizvoda. Naša kompanija je otvorena za stratešku saradnju sa novim partnerima na polju istraživanja i razvoja inovativnih farmaceutskih proizvoda koja će uticati na poboljšanje kvalitata života društva u celini.

Research and development

KONTAKT

Otvoreni smo za saradnju sa potencijalnim partnerima koji traže poslovne prilike ili planiraju ući na tržište Adriatic regije.

Goodwill Pharma , jedan partner za sve Vaše potrebe!

Nudimo vam dva modela saradnje : licencni model ( prepustite nama poslove vezane za autorizaciju, distribuciju , prodaju i marketing) i zastupanje ( regulativa, distribucija, prodaja i promocija farmaceutskih proizvoda u Adriatic regiji pod markom ili zaštitinim znakom dobavljača)
Zahvaljujemo na Vašem interesovanju za Goodwill Pharma doo. Pošaljite upit, zahtev za dodatnim informacijama na:

office@goodwillpharma.rs

EnglishHungarySerbiaPoland