Goodwill Pharma otvara nov proizvodno-magacinski objekat u Subotici, Srbija

Goodwill Pharma otvara nov proizvodno-magacinski objekat u Subotici, Srbija


Kompanija Goodwill Pharma Srbija je započela građevinske radove i renoviranje zgrade, u kojoj će biti smešteni proizvodni kapaciteti, magacin i kancelarija. Građevinski radovi su započeti u oktobru 2017. godine, a po planovima će biti završeni u drugoj polovini 2020. godine. Proširenjem proizvodnog i magacinskog kapaciteta podržaćemo značajan rast naše kompanije. Nova zgrada će se sastojati od 4 glavna sektora: proizvodnog pogona sa primarnim i sekundarnim jedinicama za pakovanje, laboratorije (fizičko-hemijske i mikrobiološke), magacina sirovina i repro materijala i gotovih proizvoda, kao i poslovne zgrade. Proizvodna jedinica će prvenstveno služiti primarnom i sekundarnom pakovanju čvrstih farmaceutskih oblika (tablete, kapsule, sahete). S jedne strane, kapacitet primarne pakirnice je do 12,000 pakovanja (kutija) po smeni, što znači 3 miliona pakovanja godišnje u jednoj smeni. S druge strane, sekundarna pakirnica raspolaže kapacitetom od minimum 12,000 pakovanja po smeni, na automatizovanoj mašini za kartoniranje. U prvoj fazi će proizvodni pogon biti realizovan u prostorijama za proizvodnju, koje će se prostirati na 360m2 i na 120m2 opšteg prostora (kancelarije za proizvodnju, prostorije za odmor, garderoberi, sanitarni čvorovi). Na raspolaganju ostaje još 250m2 za dalji razvoj proizvodnje. Kao drugo, biće osnovana laboratorija (fizičko-hemijska i mikrobiološka). Ovo će omogućiti fizičko i hemijsko testiranje – testove za određivanje hemijskog sastava, za uspostavljanje parametara kontrole kvaliteta, utvrđivanje prisustva metala i metaloida, ostataka pesticida, mikotoksina i aflatoksina. Pored toga, mikrobiološki testovi će se sprovoditi u potpunoj usaglašenosti sa EU i lokalnim propisima, uključujući i specifične mikroorganizme. Kao treće, sagradiće se magacin kapaciteta od 960 paletnih mesta (gruba podela od oko 280 paleta gotovih proizvoda i oko 680 paleta polaznih materijala). Kompletan magacinski prostor je prilagođen za rast proizvodnje, čiji potencijalni kapacitet može da se poveća 4 puta u odnosu na prvobitnu fazu. Kao dodatak investiciji u Srbiji, menadžment iz Mađarske kompanije je takođe započeo izgradnju novog logističkog centra u Segedinu. Dr Ferenc Jojart, član Upravnog odbora Goodwill Pharme, je rekao da je isti namenjen za ekspanziju našeg proizvodnog kapaciteta, time proširujući našu poslovnu ponudu, što će nam omogućiti preuzimanje sve većeg broja narudžbi.
EnglishHungarySerbiaPoland