Életminőség javító étrend-kiegészítők fejlesztése Magyarországon aktuális népegészségügyi problémák és az elöregedő társadalom egészségi állapotának javítása céljából a Goodwill Pharma Kft-nél; 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00436

A Goodwill Pharma pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett PIACVEZÉRELT KUTATÁS – FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA pályázati felhívásra. Az NKFI Hivatal az „Életminőség javító étrend-kiegészítők fejlesztése Magyarországon aktuális népegészségügyi problémák és az elöregedő társadalom egészségi állapotának javítása céljából a Goodwill Pharma Kft-nél” című, 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00436 azonosítószámú, 426 millió forint összköltségű pályázatot 205 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

A támogatott projekt keretében népegészségügyi adatok és szakmai közlemények felhasználásával kiválasztottak négy, országosan nagy esetszámban előforduló betegséget és azonosították ezen alapbetegségekkel együtt nagy átfedésben diagnosztizált társult betegségek köreit.

Ezen négy betegségpár, betegségcsoport területére fejlesztettek egy-egy olyan új étrend-kiegészítő készítményt, melyek alkalmazása előnyös mind az adott betegség, mind a figyelembe vett társbetegségek esetén.

A kifejlesztett termékek egyedisége annak is köszönhető, hogy a jellemző gyógyszeres kezelések kapcsán megállapítható tápanyagszükségletet vagy éppen korlátozást is figyelembe veszi.

A projekt várt eredménye: a négy fejlesztési terület esetében piacra vihető termékek elkészítése, notifikálása a projekt végére, egy nemzetközi iparjogvédelmi oltalom bejelentése, a fenntartási időszakban a támogatási érték legalább 30 %-át elérő árbevétel elérése a kifejlesztett étrend-kiegészítők értékesítéséből, hasznosításából.

A kutatás-fejlesztési munka 2020. január 1-vel kezdődött, a megvalósítás időtartama 36 hónap volt, 2022. december 31-vel ért véget. A projekt záró dokumentációja benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.

„Életminőség javító étrend-kiegészítők fejlesztése Magyarországon aktuális népegészségügyi problémák és az elöregedő társadalom egészségi állapotának javítása céljából a Goodwill Pharma Kft-nél” című, 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00436 azonosítószámú projektben az alább tervezett feladatokat végezték el:

Eszközbeszerzés 2020. január – március

Kiválasztották, megterveztették, megrendelték a fejlesztéshez, gyártáshoz alkalmas és szükséges berendezéseket, gépeket. A gépek leszállítását októberre jelezték vissza a beszállítók.

A betegségpárokra jellemző étrendi szükséglet meghatározása 2020. január- június

A fejlesztés alapja a munkatársak által kidolgozott új termékkör koncepció: népegészségügyi adatok és szakmai közlemények felhasználásával kiválasztottak négy, országosan nagy esetszámban előforduló betegséget és ezen alapbetegségekkel együtt nagy átfedésben diagnosztizált társult betegségek körét.
Ezen betegségekre külön és párban jellemző specifikus dietetikai ellátási igényt gyűjtöttek össze az elérhető szakirodalmi forrásokból. A kerülendő vagy korlátosan alkalmazható összetevőket is meghatározták, figyelembe véve az alap és a társbetegséget, illetve a jellemző gyógyszeres kezelést.

A hazai étrend-kiegészítőkben nem ismert, de az EU-ban alkalmazható anyagok felkutatása 2020. január – szeptember

A fejlesztési feladat részeként kerestünk olyan, az Európai Unióban étrend-kiegészítőben alkalmazható aktív anyagokat is, melyek a magyarországi piacon még nem, vagy kevésbé ismertek, alkalmazásuk széles körben még nem elterjedt.

Aktív összetevők listájának meghatározása és gyakorlati alkalmazhatóságának igazolása 2020. július – szeptember

Az étrendi szükséglet meghatározását követően témakörönként a kifejlesztendő étrend-kiegészítőkben alkalmazható lehetséges aktív összetevők listáját határozták meg.
Az elérhető, már publikált szakirodalomból ezen ismert összetevőkről közölt megállapításokat felkutatták. Felhasználták az EFSA Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által közzétett, ide vonatkozó értékeléseket is, valamint kigyűjtötték az egészségre vonatkozó állításokat (EFSA Health Claims).
A kiválasztott lehetséges összetevők forgalmazóit megkeresték, fejlesztési mintákat rendeltek.

Eszközbeszerzés 2020. október

A megrendelt gépek megérkeztek, helyükre és beüzemelésre kerültek az újonnan kialakított étrend-kiegészítő gyártásra alkalmas üzemben. A tervezetthez képest csak néhány hetes csúszás volt a Covid-19 utazási korlátozások miatt.

Kézi kapszulázott prototípus összetétel előállítása, dokumentálása 2020. október – december

Az előzetes munka eredményeit felhasználva, a kutatási folyamatok során feltárt és kiválogatott alapanyagokból, adalékanyagokból kialakítottak négy prototípus összetétel koncepciót.
Ebben a fázisban ezekkel az előzetes összetételekkel elsőként labor mennyiségű prototípus terméket állítottak elő.
Ezen kezdeti prototípusokat kiadták előzetes értékelésre, véleményezésre független, a projektben közvetlenül nem résztvevő munkatársaknak

Termék technológiai fejlesztése, próbagyártása 2020. október – december

Párhuzamosan a prototípusok előállításával, megkezdték a tervezett termékek technológiájának a fejlesztését is.
A technológiafejlesztési tevékenység a termékek majdani megvalósítható formájának kikísérletezésére irányult.

Önkéntesek által végzett véleményezés, értékelés 2020. október – december

Az értékelésben résztvevő független, a projektben közvetlenül nem résztvevő munkatársak elkezdték egymás után megkapni a kifejlesztett dózis formulák prototípusait, első termékváltozatait.
Ebben a fázisban még a kézi kapszulázott prototípusokat, a készítmény pozícionálását, jelen összetétel-változatban javasolt napi dózisra vonatkozó információt kapták meg értékelés céljából.
A begyűjtött visszajelzéseket figyelembe vették a termékek leendő formulájáról való döntési folyamatban.

Termék technológiai fejlesztése, próbagyártása 2021. január – december

Az első projektévben előállított prototípusok még nem voltak alkalmasak az üzemi gyártásra, nem is azt a célt szolgálták. A második évre kitűzött cél szerint a termékek üzemi megvalósítható formáit keresték tesztgyártások révén. Ez már az üzemi scale-up fázis megkezdését jelentette. A teszttermékeket az első projektév során beszerzett gépeken (tablettázógép, kapszulázógép, homogenizáló V-keverő) és a projekten kívül beszerzett csomagológépen (bliszterezőgép) tudták tesztelni. Ez a technológiai fejlesztési feladat a projekt 3. évében ér majd véget.

Önkéntesek által végzett véleményezés, értékelés 2021. január – december

A fejlesztésben közvetlenül nem résztvevő munkatársakkal folytatták a második projektévben keletkező prototípus és teszttermékek értékelését, véleményezését annak érdekében, hogy az összetételi és technológiai szempontokon túlmenően a vásárlói, fogyasztói szempontokat is lássák a fejlesztés során. Ez a feladat a fejlesztés 3. évében folytatódik a beérkező minták és a filmbevonatos technológia megérkezésével párhuzamosan. A projekt csökkentett összeggel került támogatásra, aminek egyik következménye volt, hogy a tabletta Filmbevonó gépet és technológiát pályázaton kívüli forrásból szerezték be.

Termék technológiai fejlesztése, próbagyártása 2022. január – szeptember

A feladat az önkéntesek által végzett véleményezés, értékelés feladattal párhuzamosan folyt tovább. A tevékenység a termékek megvalósítható formájának kikísérletezésére irányult (kapszula, tabletta, filmtabletta), valamint az adalékanyagok beállítására, de itt kellett kikísérletezni a gépbeállítási paramétereket és az ellenőrző mérések értéktartományainak meghatározása is ennek a folyamatnak volt a része.

A következő üzemi scale-up fázis azt volt hivatott kikísérletezni, hogy gyártási körülmények között a termék hogyan gyártható, csomagolható stabilan. Ebben a fázisban már a végleges termékek kialakítása valósult meg: beállították a termékek megvalósítható formáját, a segédanyagprofilt, meghatározták a gépbeállítási paramétereket és az ellenőrző mérések értéktartományait.

Önkéntesek által végzett véleményezés, értékelés 2022 január – szeptember

Az önkéntes résztvevők folyamatosan megkapták a kifejlesztett dózis formulákat: üzemi technológiával előállított kemény zselatin kapszulát, préselt tablettát vagy filmbevonatos tablettát. Az időszak végén bemutatták nekik az időközben kifejlesztett, véglegesnek szánt dózis formulákat is. Zárásként a kész dózisformák és prototípusok összehasonlító kiértékelését végezték el. Az önkéntesek véleménye alapján még módosult a termékek formulája, mérete és az egyéb véleményezett paraméterek. Ezeket a véleményeket a technológiai fejlesztés és próbagyártás figyelembe vette.

A költségcsökkentés a teljes Betegadatok kiválasztása, értékelése és dózis formulák értékelése tevékenységet érintette, ezért ezt a tevékenységet nem tudták elvégeztetni, viszont az étrend-kiegészítők fejlesztéséhez szükséges visszajelzéseket, értékeléseket önkéntesek bevonásával költséghatékonyan, saját forrás terhére megvalósították.

Fejlesztések bemutatása, ismertetése 2022. június – november

A pályázat tervezésekor 8 kongresszuson/konferencián tervezték az elért eredmények bemutatását, a kifejlesztett 4 termék bemutatását. A termékek beharangozása 5 kongresszuson történt meg:

  • Magyar Osteológiai és Osteoarthrológiai Társaság (MOOT) Osteológiai Kongresszusa, Tapolca, 2022. június 09-10-11.
  • Magyar Gasztroenterológiai Társaság (MGT) 64. Nagygyűlése, Siófok, 2022. június 10-11-12-13.
  • Magyar Ortopéd Társaság (MOT) és a Magyar Traumatológus Társaság (MTT) Közös Kongresszusa, Budapest, 2022. június 15-16-17.
  • Fiatal Gasztroenterológusok Munkacsoportjának (FIGAMU) XVI. Kongresszusa, Balatonalmádi, 2022. szeptember 23-24-25.
  • Magyarországi Fájdalom Társaság (MOFT) Kongresszusa, Szeged, 2022. november 4.

A kongresszusokon a cég egyedi standon mutatta be termékeit, fejlesztéseit, elért eredményeit és/vagy a rendezvény hivatalos kiadványában szerepelt.

Notifikáció 2022. november – december

A fejlesztés utolsó fázisában elvégezték a szakértői jelentések véglegesítését, elkészültek a termékdokumentációk és a záró jegyzőkönyvek. A forgalomképes étrend-kiegészítő notifikációja során a jogszabályban előírt tartalmú dokumentációval és a notifikációs igazolással válik a fejlesztésből piacra vihető, értékesíthető termék. A fejlesztett 4 féle termék notifikálása ebben a részfeladatban megvalósult és ezzel párhuzamosan megtörtént a nemzetközi iparjogvédelmi oltalom bejelentése is.

Folyamatos tevékenységek

A nyilvánosság biztosítása, a projektmenedzsment feladatok és a marketing feladatok ellátása ütemezetten zajlott.

Eredmény

Az új fejlesztés legfőbb értéke, hogy az orvosok és a gyógyszerészek a társbetegségre is tekintettel tudják ezen készítményeket ajánlani az egyetlen betegségre pozícionált étrend-kiegészítőkkel szemben vagy a nem specifikus multivitaminokkal szemben. A négy célterületen olyan új étrend-kiegészítőket fejlesztettek, melyek alkalmazása előnyös tápanyag bevitelt biztosít az adott betegcsoportok számára.

EnglishHungarySerbiaPoland