KARIJERA

Ophođenje prema ljudima na odgovoran način igra ključnu ulogu u našem uspehu kao brzo rastućoj korporaciji. Uvereni smo da dobrobit, veština i motivacija naših zaposlenih igraju odlučujuću ulogu u postizanju naših ciljeva.

Započnite svoju karijeru  u uspešnoj farmaceutskoj kompanji, koja brine o svojim zaposlenima.

Trenutno otvorene pozicije za nova radna mesta :

Goodwill Pharma je internacionalna kompanija sa sedištem u Subotici i Segedinu. Osnovna delatnost na teritoriji Srbije je uvoz i distribucija lekova i dijetetskih proizvoda. Svi preparati su proizvedeni u skladu sa najsavremenijim GMP standardima. U želji da unapredimo poslovanje, raspisujemo konkurs za radno mesto:

Kvalifikovani farmaceut za puštanje serije leka u promet i kontrolu kvaliteta (QP/QC)

Mesto rada: Beograd i Subotica

 

Očekivane veštine i kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma farmaceutskog ili tehnološkog fakulteta sa završenom specijalizacijom na Farmaceutskom fakultetu iz ispitivanja i kontrole lekova ili QP specijalizacijom;
 • Minimum 3 godine radnog iskustva na vodećim pozicijama u hemijskoj-farmaceutskoj proizvodnji;
 • Znanje engleskog jezika;
 • Poznavanje MS Word, Excel;
 • Organizovana osoba, koja poseduje izuzetne analitičke sposobnosti;
 • Sposobnost i spremnost na samostalan rad;
 • Poseduje strast u vezi sa poslom koji obavlja;
 • Poseduje sposobnost upravljanja timom;
 • Poseduje pre svega odlične usmene i pismene komunikacijske veštine, kao i razvijene socijalne veštine;
 • Interesovanje za internacionalni business, marketing u farmaceutskoj industriji, digitalne medije- posmatraće se kao prednost;

Opis radnog mesta:

Kao Kvalifikovanom farmaceutu za puštanje serije leka u promet i kontrolu kvaliteta Vaš zadatak je da:

 • učestvujete u planiranju, razvoju i održavanju sistema obezbeđenja kvaliteta, obezbeđujući da je svaka serija leka proizvedena i ispitana u saglasnosti sa specifikacijom i dozvolom za stavljanje leka u promet;
 • procenite dokumentaciju svake serije leka;
 • odobravate polazne supstance, materijale za pakovanje, međuproizvode, poluproizvode i gotove proizvode;
 • pratite rad ugovorenih laboratorija;
 • odobravate specifikaciju, uputstva za uzorkovanje, metode ispitivanja i SOP-ove;

učestvujete u obukama osoblja.

Nudimo Vam:

 • Izazovan i kreativan posao u internacionalnoj kompaniji;
 • Dobre uslove rada i pozitivnu radnu atmosferu;
 • Mogućnost napredovanja;
 • Mogućnost stalnog razvoja i stimulativnih primanja;
 • Stručno usavršavanje po najvišim standardima;

Biće kontaktirani samo kandidati koji budu ušli u uži krug izbora

Goodwill Pharma je internacionalna kompanija sa sedištem u Subotici i Segedinu. Osnovna delatnost na teritoriji Srbije je uvoz i distribucija lekova i dijetetskih proizvoda. Svi preparati su proizvedeni u skladu sa najsavremenijim GMP standardima. U želji da unapredimo poslovanje, raspisujemo konkurs za radno mesto:

Operater u laboratoriji

Mesto rada: Subotica

Očekivane veštine i kvalifikacije:

 • diploma hemijske srednje škole ili zvanje diplomiranog farmaceuta ili diplomiranog hemičara;
 • Minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u hemijskoj-farmaceutskoj proizvodnji;
 • Poznavanje MS Word, Excel;
 • ima iskustva u radu na laboratorijskoj opremi kao što je HPLC, gasni hromatograf, UV/VIS I sličnim uređajima;
 • Organizovana osoba, koja poseduje izuzetne analitičke sposobnosti;
 • Sposobnost i spremnost na samostalan rad;
 • Poseduje strast u vezi sa poslom koji obavlja;
 • Poseduje sposobnost upravljanja timom;
 • Poseduje pre svega odlične usmene i pismene komunikacijske veštine, kao i razvijene socijalne veštine;
 • Interesovanje za internacionalni business, marketing u farmaceutskoj industriji, digitalne medije- posmatraće se kao prednost;

Opis radnog mesta:

Kao Operateru u laboratorji Vaš zadatak je da:

 • vršite odabir i nabavku materijala i opreme za laboratoriju;
 • definišete postupak kontrole i ispitivanja;
 • vršite ispitivanja na uzorcima dostavljenim od strane odeljenja za proizvodnju;
 • poznajete zakonsku regulativu (domaću i stranu) radi odabira adekvatnih sirovina za proizvodnju;
 • formirate proceduru i uputstva u okviru kontrole kvaliteta;
 • primenjujete, održavate i razvijate standarde kvaliteta;

Nudimo Vam:

 • Izazovan i kreativan posao u internacionalnoj kompaniji;
 • Dobre uslove rada i pozitivnu radnu atmosferu;
 • Mogućnost napredovanja;
 • Mogućnost stalnog razvoja i stimulativnih primanja;
 • Stručno usavršavanje po najvišim standardima;

Biće kontaktirani samo kandidati koji budu ušli u uži krug izbora

Goodwill Pharma je internacionalna kompanija sa sedištem u Subotici i Segedinu. Osnovna delatnost na teritoriji Srbije je uvoz i distribucija lekova i dijetetskih proizvoda. Svi preparati su proizvedeni u skladu sa najsavremenijim GMP standardima. U želji da unapredimo poslovanje, raspisujemo konkurs za radno mesto:

Rukovodilac obezbeđenja kvaliteta

Mesto rada: Beograd i Subotica

Očekivane veštine i kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma farmaceutskog, tehnološkog ili hemijskog fakulteta;
 • Minimum 3 godine radnog iskustva u proizvodnji lekova;
 • Poznavanje MS Word, Excel;
 • Organizovana osoba, koja poseduje izuzetne analitičke sposobnosti;
 • Sposobnost i spremnost na samostalan rad;
 • Poseduje strast u vezi sa poslom koji obavlja;
 • Poseduje sposobnost upravljanja timom;
 • Poseduje pre svega odlične usmene i pismene komunikacijske veštine, kao i razvijene socijalne veštine;
 • Interesovanje za internacionalni business, marketing u farmaceutskoj industriji, digitalne medije- posmatraće se kao prednost;

Opis radnog mesta:

Kao Rukovodiocu obezbeđenja kvaliteta Vaš zadatak je da:

 • organizujete postavku I održavanje dokumentacije sistema menadžmenta kvaliteta;
 • izradite i/ili vršite reviziju GMP dokumentacije;
 • zajedno sa odgovornim osobama za proizvodnju i kontrolu kvaliteta, da razvijate plan aktivnosti za pravovremenu implementaciju zahteva GMP smernica;
 • planirate, odobravate i nadzirete programe obuka;
 • vodite i odobravate aktivnosti kontrole izmena;
 • organizujete i/ili učestvujete u aktivnostima kvalifikacije opreme i validacije procesa;
 • izvodite periodične interne provere;
 • identifikujete neusaglašenosti i učestvujete u njihovom rešavanju;
 • rukovodite kvalifikacijom i proverom dobavljača;
 • upravljate i odobravate korektivne i preventivne mere – CAPA;
 • koordinirate sa drugim službama unutar kompanije;

Nudimo Vam:

 • Izazovan i kreativan posao u internacionalnoj kompaniji;
 • Dobre uslove rada i pozitivnu radnu atmosferu;
 • Mogućnost napredovanja;
 • Mogućnost stalnog razvoja i stimulativnih primanja;
 • Stručno usavršavanje po najvišim standardima;

Biće kontaktirani samo kandidati koji budu ušli u uži krug izbora

EnglishHungarySerbia